Genom att arbeta tillsammans med ett företag eller en organisation i samband med ditt examensarbete, får du kunskap om hur du tillämpar teoretiska kunskaper i praktiken.

Samtidigt får du en inblick i hur företaget/ organisationen arbetar. Du skapar nya kontakter och förvärvar nya kunskaper som är användbara när du söker arbete efter avslutade studier. Nedan hittar du företag som vill ha kontakt med uppsatsskrivande studenter på Företagsekonomiska institutionen.


Skriv uppsats om hållbarhet

Ideella organisationen Sustainergies förmedlar uppsatsprojekt inom hållbarhet på företag och organisationer. Se projekten här


Ecoloop

Ecoloop är ett miljökonsultföretag som arbetar med resursflöden i samhället, inom olika områden och på olika nivåer t ex vattenfrågor, hantering av jord- & schaktmassor, transport & logistik samt hållbart idrottande. Ecoloop vill gärna att ha examensarbetare, då dessa kan djupdyka inom specifika ämnesområden under längre tid och samtidigt öppnar upp nya kontaktvägar.

I samband med att Ecoloop växer vill företaget bredda sig och skaffa fler kompetenser, och letar nu efter ekonomistudenter som läser sitt sista år (Magister) och ska skriva sin uppsats till våren, med möjlighet till anställning sen till hösten. Mer information om förslag på examensarbeten


WRLDS Creations AB

WRLDS Creations AB är ett IOT-bolag som etablerats 2018 och hjälper globala organisationer att utveckla sina produktportföljer med IOT teknologi med fokus på gamification. För huvudsakligen sport och leksaksföretag skapar WRLDS Creations AB en digital dimension till användandet av deras produkter baserat på integrerade sensorer som kopplas upp mot moln och smartphones och använder delvis machine learning för att kartlägga rörelsemönster.

WRLDS Creations AB två första uppdragsgivare kommer att annonsera sina första "smarta" produkter inom kort och vill gärna etablera ett samarbete med studenter som gör sina uppsatser inom företagsekonomi med fokus på marknadsföring.

Ett par uppsatsområden som kan vara aktuella under VT 2020 är:

Utforska sociala kanalers effektivitet för B2B marketing

  • Hur tillförlitligt kan man mäta effekten av olika MF åtgärder
  • Effekt av olika typer av innehåll för att skapa reslutat

Betydelsen av PR för B2B försäljning (av större projekt)

  • Best practice PR exempel inom B2B
  • Möjlighet att utforma testcase inom ramen för WRLDS pågående project

Struktur och planering vs agilitet i ett start-up

  • Utforska optimal balans för målstyrning vs agilitet för ett utvecklingsorienterat startup.


Tema inom finansiering skulle kunna vara:

Kapitalisering av nystartat bolag

  • Utforska metoder för kapitalanskaffning till små bolag
  • Särskilt fokus på spin off bolag som har en huvudvägare på över 60%

Mer information WRLDS Creations AB

Maila Joakim