Nedan följer exempel på stipendier och uppsatstävlingar som kan vara relevanta för studenter inom företagsekonomi eller inom reklam och PR. De är sorterade efter sista månad att ansöka.

 

Stipendier

Januari

Stipendium för praktik på Svenska Handelskammaren i London

Svenska Handelskammaren i London utlyser för tillfället 4 stipendiatposter under 12 månader. Stipendiatprogrammet pågår mellan juni 2020 och juni 2021, med första ansökningsdatum 1 november och sista ansökningsdatum den 20 januari. Apply for scholarships 2020 (94 Kb)

Stipendium för praktik på Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Nederländerna för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.
Som stipendiat kommer du huvudsakligen arbeta inom följande områden: events, management, marknadsföring, kommunikation, medlemskapsrekrytering samt medlemskapsretention. Period 20 juni 2020 – 20 juni 2021. Sista ansökningsdatum: 20 januari 2020.
Stipendiat Svenska Handelskammaren i Amsterdam 2020 (75 Kb)

Vår destination är denim, vilken är din?

Nu lanserar JACK & JONES ett nytt stipendieinitiativ som syftar till att främja studenters yrkesmässiga utveckling och uppmuntra dem att bli de bästa inom sina områden. Stipendiet är öppet för universitets- och högskolestudenter och nyutexaminerade studenter som är inskrivna i mode- och affärsrelaterade program. Stipendiet är avsett att stötta tre motiverade och inspirerande studenter som får ett stipendium på 1000€ vardera. Stipendiet hjälper de tre vinnarna att täcka kostnader i samband med deras yrkesmässiga utveckling som t.ex. kursavgifter, konferensbiljetter, kostnader för resor, branschtidskrifter, böcker, yrkesrelaterad utrustning osv.
Ansökningsperioden för stipendiet löper fram till den 10 januari 2020. Läs mer.

Fackförbundet Visions uppsatsstipendier

Visions samhällsvetarstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats om Sveriges välfärd – dess utveckling, utmaningar och kvalitet. Visions ledarskapsstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats som behandlar ett ämne relaterat till ledarskap och förutsättningarna för gott ledarskap. Stipendierna är på 20 000 kr. Sök senast 31 januari – stipendierna återkommer varje år. Läs mer

Februari

Consectors Ekonomistipendium

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Då har du chansen att ansöka om Consectors ekonomistipendium. Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 000 SEK och delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2019. Läs mer

Mars

Kredity Stipendium för ekonomi - 5000 kr

Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under VT21?

Stipendiet delas ut till en student med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen behandlar ekonomi, det föreligger dock inget krav om att uppsatsen behandlar privatekonomi. Ansökningsperioden pågår till och med 31 mars 2021. Presentation av vinnande idé samt utdelning av stipendiet på 5000 kr sker som senast 20 april 2021. Läs mer om Kredity Stipendium

Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen helst lägst på mastersnivå men gärna doktorsexamen? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ansökan är öppen mellan den 14 januari och den 4 mars 2019. Mer information finns hos IVA.

Uppsatsstipendium från Landshypotek Bank

Landshypotek Bank har instiftat ett uppsatsstipendium för att uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket/skogsbruket och dess framtid. Stipendiet omfattar en prispeng på 10 000 kronor. Ansökningsperioden är mellan 1 oktober och 31 mars varje år. Stipendiaten presenteras varje år i juni. Uppsatsen ska belysa och/eller problematisera ett ämne med tydlig anknytning till det svenska lantbrukets framtid. Läs mer

Stiftelsen Lars Fredricsson

Stiftelsen vänder sig till blivande entreprenörer och hantverkare inom byggsektorn. Ändamålet för stiftelsen är att stödja talangfulla och målmedvetna unga personer, som visat intresse för entreprenörskap. Stipendiet är 30.000:-/stipendiat.
Ansökningsperiod: 1 april-31 maj & 1 augusti-30 september.
Läs mer selmabygg.se

April

Kreditkolls Fintech-stipendium

Kreditkolls fintech-stipendium delas ut 1 gång per år, antingen under höstterminen eller vårterminen. Nästa tillfälle är Vårtterminen 2020 och din ansökan ska vara oss tillhanda senast 2020-04-30. Kreditkolls Fintech-stipendium är på 5000 kr.

Krav för ansökan:
Du är aktivt studerande på heltid.
Du skriver en C-, D-uppsats eller motsvarande på någon högskola eller universitet, i Sverige eller med utlandsstudier.
Din uppsats berör fintech - någon aspekt av produkt/tjänst med teknologisk innovation som används eller kan användas där kärnverksamheten i huvudsak handlar om finansiering. Det kan handla om teknik, säkerhet, juridik, ekonomi etc.
Ett grundläggande syfte med uppsatsen bör vara att vidare arbete kan leda till effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.

Läs mer

Mystep Ekonomistipendium

Två gånger per år delar Mystep ut ett stipendium värt 5000 kr till den C- eller D-uppsats, inom ekonomi, som har den bästa uppsatsidén. Använd pengarna för att finansiera litteratur, resor, intervjuer m.m. som kan bidra till en högre kvalitet på uppsatsen. Sista ansökningsdag för vårterminen är 2020-04-30. Sista ansökningsdag för höstterminen är 2020-10-31. Läs mer

InvestoRunner Stipendium

Ansök till InvestoRunner Stipendium på totalt 10,000 kr per år. InvestoRunner erbjuder ett stipendium per termin på 5000 kr för dig som ska skriva examensarbete eller studera utomlands. Sista ansökningsdatum är 30 april och 31 oktober varje år. Alla studenter välkomnas att ansöka! Läs mer

CryptoRunner Stipendium

CryptoRunner erbjuder ett stipendium per termin på 5000 kr för dig som ska skriva examensarbete eller studera utomlands. Sista ansökningsdatum för vårterminen är 30 april och höstterminen 31 oktober varje år. Krav för ansökan är att din uppsats eller studier utomlands berör ekonomi eller inkluderar ett ekonomiskt perspektiv. Läs mer

 

Juni

Veloxiastipendiet

Studerar du ekonomi eller juridik vid något av Sveriges universitet och ska skriva uppsats till hösten? Då kan du söka Veloxiastipendiet.

Veloxiastipendiet är ett uppsatsstipendium på 15 000 kr som delas ut till en student som har för avsikt att skriva en uppsats inom privatekonomi, antingen från ett juridisk eller ett ekonomiskt perspektiv. Stipendiet kan exempelvis användas till att finansiera litteratur, resor eller annat som kan bidra till att din uppsats blir riktigt bra. Ansökningsperioden pågår till och med 15 juni 2019. Läs mer om Veloxiastipendiet.

Juli

Hyresgästföreningens stipendium

Hyresgästföreningen utlyser under 2019 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat EU och den svenska bostadsmarknaden. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2020 till 31 juli 2020. Läs mer: Hyresgästföreningens stipendium (99 Kb)

Augusti

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som bland annat arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom bank- och finansbranschen och att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 20 000 kr. Sista dag att söka 2020 års stipendium är den 14 augusti 2020. Läs mer om ansökan

Göteborgs Hamn stipendium/reseunderstöd för studier eller praktik utomlands

Göteborgs Hamn delar årligen ut stipendium genom en fond. Stipendiet eller reseunderstödet ska användas för tillägna sig mer djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel särskilt hamnanläggningar och sjötransporter. Viktigt att kunna styrka med intyg att man blivit antagen för studier eller praktik utomlands. Ytterligare information ges via mail av carina.larsson@portgot.se
Sista anmälningsdagen är 15 augusti årligen.

Morebanker Stipendium  

(augusti och december)
Vi tror att studier är med och skapar en ekonomisk trygghet i framtiden, men vi vet också att det kostar mycket att starta sina studier både i Sverige och utomlands.
Morebanker delar därför ut två stipendium på 5.000 SEK varje år till dig som ska börja studera på en svensk högskola/universitet, eller har planer om att studera utomlands i minst en termin. Läs mer och ansök

 

September

Stipendier för studier i USA och Kanada

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. Läs mer

Stipendium för årets bästa uppsats inom digital marknadsföring

Pineberry är ett företag inom digital marknadsföring. Pineberrys uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom digital marknadsföring, för att stödja och uppmuntra bidrag till vårt ämnesområdes fortsatta utveckling. Stipendiet är värt 10 000 kr och delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är 30:e september 2019. Läs mer

Björn Lundén Informations stipendium

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Med start i år delar vi därför ut ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet. Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret 2018/2019 skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola. Ansök senast 30 september 2019. Läs mer

Oktober

Stipendium om 10 000 kr kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

 • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
 • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
 • är mindre bemedlad
 • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och program som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.
 
Ansökningsblankett finns på www.su.se/stipendier och www.hvitfeldtskastiftelsen.se
 
Till ansökan skall bifogas:

 • kopia av slutbetyg från gymnasieskola
 • personbevis där födelseort framgår
 • LADOK-utdrag över hittills uppnådda studieresultat.

Ansökan och bilagor skickas som en pdf-fil via e-post till registrator@su.se senast den 9 oktober 2020.  Ange dnr SU FV 2.1.9-0120-20 i din ansökan.
 

Lendifys fintech-stipendium

Ska du skriva en kandidat- eller masteruppsats som berör fintech? Då har du möjlighet att söka Lendifys fintech-stipendium! Lendify delar ut 10 000 kronor till den uppsats som på bästa sätt belyser intressanta infallsvinklar, möjligheter eller problem inom fintech. Pengarna är tänkta att gå till ändamål som främjar en uppsats av bra kvalitet. Det kan exempelvis vara litteratur, resor eller insamling av data. Stipendiet delas ut en gång per år under första halvan av höstterminen. Sista ansökningsdag är 31 oktober.
Läs mer

December

Japanstiftelsen - Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv/ Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier

Nästa ansökningstillfälle: 1 december 2019

Stipendierna är individuella och gäller för 2 veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande - endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Stiftelsen har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år.

Ansökan ska vara postad (kan ej skickas elektroniskt) senast 1 december.

För ytterligare information se www.japanstiftelsen.se

Lavendlas stipendium för hållbarhet
20 000 kr till hållbarhetsprojekt

Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt vi kan. Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser vi ett stipendium på 20 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan.
Vi välkomnar din ansökan innan den 31 dec.

 

Uppsatstävlingar

Januari

Delta i PRECIS studenttävling om årets bästa uppsats!

Har du skrivit en uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg.
Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen och ta chansen att vinna 15 000 kr som är priset vi ger den bästa uppsatsen. C- eller D-uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under perioden 2019-02-01 - 2020-01-31 och rymmas inom temat PR och kommunikation som strategiskt verktyg. Vinnare utses av PRECIS styrelse. Bedömningen grundas i första hand på uppsatsens relevans och nytta för PR-konsultbranschen. Sammanfattningen och uppsatsen skickas till info@precis.se senast den 1 februari 2020. Delta i PRECIS studenttävling om årets bästa uppsats! (102 Kb)

 

Juni

Uppsatstävling: Mångfald i näringslivet

Näringslivet har en stor maktposition i samhället och förändringstakten i samhället är hög. Chefsrekryteringsföretaget Headlight International hävdar att en ökad mångfald inom näringslivet bidrar till mer kreativitet och innovation vilket på sikt leder till ökad konkurrenskraft.

Därför har Headlight International skapat en uppsatstävling om mångfald i näringslivet, vilken syftar till att skapa och diskutera kreativa idéer och tankar som leder fram till ökad mångfald sett utifrån ett brett perspektiv. Vi ser gärna att uppsatsen är skriven ur ett ledningsperspektiv med dess företagsekonomiska möjligheter och utmaningar. Tävlingen är öppen för uppsatser skrivna på kandidat-, magister- och masternivå. Läs mer

Augusti

Konsumentverkets uppsatstävling 2019

Studenter bjuds in till Konsumentverkets uppsatstävling för 2019 där tre vinnande bidrag får dela på 50 000 kronor. Sista ansökningsdag är 30:e augusti 2019. Uppsatsen ska vara lägst på kandidatnivå och vara examinerad och betygssatt mellan 1 augusti 2018 och den 15 augusti 2019. För att delta i tävlingen krävs att uppsatsen är relevant för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Vi välkomnar uppsatser från olika akademiska discipliner. Mer om tävlingen, bedömningsprocessen och tips på uppsatsämnen och relevanta områden finns på Konsumentverkets webbplats.

 

Årets Finansuppsats 2021

För trettonde året i rad arrangerar Söderberg & Partners den uppskattade tävlingen Årets Finansuppsats för masterstudenter.
Årets valbara teman är:

 • Hur kan man öka intresset (och medvetenheten) för långsiktiga investeringar med hållbarhet (eller annat tema) som utgångspunkt
 • Effektiv hållbarhetskommunikation och verktygsdesign i finansiell rådgivning
 • Finansiella beslut vid turbulenta marknader
 • Hur skapas (och förstörs) alfa?
 • Öppet tema – fritt för dig som student att välja ämne utifrån något av våra affärsområden!

Söderberg & Partners väljer ut tre studenter/uppsatspar som får skriva en uppsats inom varsitt ämne (med en handledare från Söderberg & Partners) och erhåller en ersättning på 15 000 kr. När uppsatserna är inlämnade utser Söderberg & Partners jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr. Mer information finns på:
www.soderbergpartners.se/arets-finansuppsats/