Termin 1,

Poäng

Studietakt

Data- och systemvetenskap I

30

100 %

Termin 2, Företagsekonomi I

Poäng

Studietakt

Organisation I

7,5

100 %

Redovisning I

7,5

100 %

Marknadsföring I

7,5

100 %

Finansiering I

7,5

100 %

Termin 3

Poäng

Studietakt

IB203B Data- och systemvetenskap II

30

100 %

Termin 4, Företagsekonomi II

Poäng

Studietakt

Redovisning II

7,5

100 %

Marknadsföring II

7,5

100 %

Finansiering II

7,5

100 %

Organisation II

7,5

100 %

Termin 5

Poäng

Studietakt

Valfria kurser

30

 100 %

Termin 6

Poäng

Studietakt

Företagsekonomi III eller Data- och systemvetenskap

30

100 %