Detta är en tvärvetenskaplig utbildning i företagsekonomi och statsvetenskap som redan på grundnivå som ger ett försprång för studenter som satsar på en internationell karriär. 

Kandidatprogrammet i företagsekonomi och statsvetenskap omfattar 180 högskolepoäng under tre år och leder fram till en filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är företagsekonomi. Studenter som även önskar ta filosofie kandidatexamen inom huvudområdet statsvetenskap kan söka till fristående kandidatkurs i statsvetenskap (utan platsgaranti) under den valfria terminen på programmet. Undervisningsspråket är genomgående engelska.

Företagsekonomiska institutionen är värdinstitution för programmet. I utbildningen medverkar Statsvetenskapliga institutionen och Centre for Academic English, Engelska institutionen vid Stockholms universitet.

Sista ansökningsdag är den 18 april.

Mer information om programmet finns att läsa på vår internationella webbplats