Prefekten hälsar välkommen

 

 

Så gör du rätt

Studierektor informerar om betyg, fusk och plagiering

 

Fusk, otillåtet samarbete och plagiat
Tentamensregler
Betyg, examination och närvaro
 

Dina studier

Studievägledare informerar om studievägledning, Ladok, kursplan mm.

 

Studievägledning
Kurskatalog, hitta information om ditt kurspaket eller program, kurslitteratur och schema
Köpa/låna kurslitteratur
Studieintyg
Studieuppehåll/avbrott och sjukanmälan

Kurskoordinator informerar om vad de kan hjälpa dig med och Athena

 

Länk till Athena
Hur du kommer igång med Athena

Amanuenser

 

Amanuensernas mottagningstider
Introduktionskurs i matematik för ekonomer

Internationell koordinator informerar om Utlandsstudier

 

Utlandsstudier
Kontakt


Så klarar du studierna

Studieteknik

 

Studie- och språkverkstaden
Studera med funktionsnedsättning
 

Studentinflytande och sociala aktiviteter

Ordförande Föreningen Ekonomerna hälsar välkommen!

 

 

Fadderiet