Kandidatexamen med Företagsekonomi som huvudområde

Examen i företagsekonomi enligt 2007 års bestämmelser gäller för dig som började läsa Företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 (och blir klar med kurser som ska ingå i examen efter 2007).

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp

* 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats, 15 hp (tex. Företagsekonomi I, II och III hos oss)
* 90 hp valfria akademiska kurser.
Engelsk översättning: Bachelor of Science. Main Field of Study: Business Administration.

Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp

* 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats, 15 hp (tex. Företagsekonomi I, II och III hos oss)
* 30 hp nationalekonomi
* 60 hp valfria akademiska kurser.
Engelsk översättning: Bachelor of Science in Business and Economics. Main Field of Study: Business Administration

 

Kandidatexamen med Reklam och PR som huvudämne

Examen i reklam och PR enligt 2007 års bestämmelser för dig som började läsa reklam och PR på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 (och blir klar med kurser som ska ingå i examen efter 2007). Endast avslutade kurser kan tas med i examen. Du får examen från det universitet/högskola där du läst sista kursen.

 

Filosofie kandidatexamen, 180 hp

* 90 hp i reklam och PR inklusive kandidatuppsats, 15 hp (tex. reklam och PR I, II och III hos oss>)

* 90 hp valfria akademiska kurser.

Engelsk översättning: Bachelor of Science. Main Field of Study: Advertising and PR

 

Endast avslutade kurser kan tas med i examen.
Du får examen från det universitet/högskola där du läst sista kursen.