Reklam och PR I, 30 hp

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2018

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.05
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,60
HP (högskoleprovet) 0.95
APS (akademiska poäng) 164
Totalt antogs ca 80

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2018

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 16.45
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 16,50
HP (högskoleprovet) 0.9
APS (akademiska poäng) 63
Totalt antogs ca 60

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2017

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17.98
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,88
HP (högskoleprovet) 0.85
APS (akademiska poäng) 98
Totalt antogs ca 60

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2017

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17.05
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 16.60
BIEX (gymnasieexamen) 17.42
HP (högskoleprovet) 0.95
APS (akademiska poäng) 134
Totalt antogs ca 60

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2016

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17.00
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 16.33
BIEX (gymnasieexamen) 16.33
HP (högskoleprovet) 0.85
APS (akademiska poäng) 98
Totalt antogs ca 70

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2016

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17.00
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 16.33
BIEX (gymnasieexamen) 16.33
HP (högskoleprovet) 0.85
APS (akademiska poäng) 98
Totalt antogs ca 60

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2015

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.15
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.39
BIEX (gymnasieexamen) 17.52
HP (högskoleprovet) 1.00 
APS (akademiska poäng) 165
Totalt antogs ca 70