Bachelor's programme in International Business and Politics, 180 hp. Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2018 i den andra antagningsomgången (sökande från Sverige/EU). 

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 19.95 (inga reserver)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 20.80 (inga reserver)
HP (högskoleprovet) 1.20  (inga reserver)
Totalt antogs cirka 40
 

 

Bachelor's programme in International Business and Politics, 180 hp. Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2018 i den första antagningsomgången (internationalla).

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 19.20 (inga reserver)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.70 (inga reserver)
Totalt antogs cirka 40