Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Mark Schiffman, Aaron Cherniak, Eliezer Schnall,
et al.
Positive Psychology and Judaism 2023
Gunnar Aronsson
Ett gränslöst arbetsliv – tids- och rumsoberoende arbete och psykisk ohälsa 2023
Pehr Granqvist
Tryggare kan ingen vara? anknytning, religion, andlighet och sekularitet 2023
Gerhard Andersson, Per Carlbring
Internet Interventions in Clinical Psychology 2022
Lars-Göran Öst, Lisa Clefberg, Anna Fladvad
Applied Relaxation 2022
John Axelsson, Marit Andersson
Sömnsmart : hur du sover dig till bättre hälsa / med professor John Axelsson och Marit Andersson 2022
Camilla Von Below
Anknytning i relationer : förstå och förändra dina mönster 2022
Michael Ingre, Torun Lindholm, Jesper Strömbäck
Overcoming Knowledge Resistance : A Systematic Review of Experimental Studies 2022
Jesper Strömbäck, Åsa Wikforss, Kathrin Glüer,
et al.
Introduction : Toward Understanding Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments 2022
Jesper Strömbäck, Åsa Wikforss, Kathrin Glüer,
et al.
Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments 2022