Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Mark Schiffman, Aaron Cherniak, Eliezer Schnall,
et al.
Positive Psychology and Judaism 2023
Gunnar Aronsson
Ett gränslöst arbetsliv – tids- och rumsoberoende arbete och psykisk ohälsa 2023
Pehr Granqvist
Tryggare kan ingen vara? anknytning, religion, andlighet och sekularitet 2023
Magnus Sverke, Isabelle Ferré Hernandez, Anna Sofia Tanimoto,
et al.
Can unions represent the interests of insecure workers? 2023
Christin Mellner
Sustainable Leadership and Work - Nonwork Boundary Management and in a Changing World of Work 2023
Marylène Gagné, Alexander Nordgren Selar, Magnus Sverke
How Important Is Money to Motivate People to Work? 2024
Matilda Frick, Martin Karlberg, Nina Klang,
et al.
Elever med adhd och autism : psykologiska och pedagogiska perspektiv 2023
Marta Witkowska, Michał Bilewicz, Sabina Čehajić-Clancy
Interventions Based on Moral Exemplars 2023
Anna Cregård, Tina Forsberg, Erik Berntson,
et al.
Samspel inom kommunal administration : sammanfattande konklusioner 2024
Erik Berntson, Annika Härenstam
Samspel och tillit mellan chefer och stödfunktioner 2024