Aktuell forskning

Per Gösta Andersson. Foto: Statistiska institutionen

Så kan man lösa problem med svarsbortfall

Allt fler väljer bort att svara på viktiga undersökningar som ligger till grund för politiska beslut. Per Gösta Andersson, lektor i statistik vid Stockholms universitet och Carl-Erik Särndal, professor emeritus från SCB, arbetar på en metod som mildrar effekten av svarsbortfallet.

Olivia Ståhl. Foto: Statistiska institutionen

Mer rättvis bild av genomsnittsinkomsten

Att få en korrekt bild av genomsnittsinkomsten i en population kan vara svårt, eftersom det ofta finns ett fåtal som tjänar extremt mycket jämfört med majoriteten. Olivia Ståhl forskar på hur man kan få en rättvis skattning av sådana här skeva populationer.

Unga personer som jobbar på ett call center. Foto: Wavebreakmedia

Hur många gånger ska man försöka ringa en person?

Att försöka få kontakt med folk, alternativ till klassiska slumpmässiga urval och extrapolering – här är vår pågående forskning om urval inom området statistik.

Studenter i korridoren på universitetet, sedda uppifrån. Foto: Orasis

Deras forskning om bortfall väcker uppmärksamhet

Allt färre svarar på viktiga undersökningar. Carl-Erik Särndal och Peter Lundquist, Stockholms universitet och SCB, forskar på hur man kan få en balanserad svarsmängd trots stora bortfall.

Ur konstboken

I skärningspunkten mellan undervisning och forskning

Att förklara enklare statistiska problem kan ge upphov till en djupare diskussion om sannolikhetslära, skriver Per Gösta Andersson, lektor i statistik i en artikel i the American Statistician.

Kontakt

Ansvarig för Allmän statistikproduktion med undersökningsmetodik är professor Dan Hedlin.