Aktuellt

Nyheter för medarbetare

 • Webinarium om maskininlärning och undervisning i statistik 2021-05-05 Här kan du se professor Mattias Villani gå igenom sex punkter för förändring i svensk statistikundervisning, för att bättre förbereda statistikstudenter för en värld med maskininlärning och analys av mycket stora datamängder (big data).
 • Seminarium: Christoph Kern, University of Mannheim 2021-04-21 Statistical Learning and Survey Science -- Improving Inference from Nonprobability Samples and Beyond
 • Sök doktorandplats i statistik! 2021-03-29 Statistiska institutionen utlyser doktorandplats i statistik, sista ansökningsdag 25 april.
 • Statistiska metoder för att analysera allt från hjärnaktivitet till luftföroreningar 2021-01-26 I dagens samhälle samlas hela tiden stora mängder data in, med hjälp av ny teknik. Data samlas in från t ex appar och sociala medier, med geotaggar (GPS). Mattias VIllani, professor i statistik vid Stockholms universitet, har fått forskningsmedel för att ta fram tidseffektiva beräkningsmetoder för sådana data som mäts i både tid och rum, spatiotemporala data.
 • Hur hittar man rätt svårighetsgrad för kunskapstest? 2021-01-21 Kunskapstester som högskoleprovet mäter individers kunskap och ligger till grund för politiska beslut. Men hur ska en utprövning av kunskapstest designas optimalt? Forskare vid Statistiska institutionen och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samarbetar i ett forskningsprojekt.
 • Vi hjälper forskare och doktorander med statistiken! 2021-01-20 Är du en forskare inom humanvetenskaperna (humanistiska-, samhällsvetenskapliga-, eller juridiska fakulteten) och behöver hjälp med frågor kring din kvantitativa analys? Våra forskare är här för dig!
 • Undervisnings- och examinationsformer med anledning av Covid-19 2020-12-17 All undervisning och examination vid Statistiska institutionen under hela vårterminen 2021 ges på distans.
 • Disputation: Parfait Munezero 2020-12-17 Fredagen den 11 december disputerar Parfait Munezero på avhandlingen: Bayesian Sequential Inference for Dynamic Regression Models. The disputation will be held online.
 • Disputation: Oskar Gustafsson 2020-12-10 Fredagen den 18 december disputerar Oskar Gustafsson på avhandlingen: Some Contributions to Heteroscedastic Time Series Analysis and Computational Aspects of Bayesian VARs. The disputation will be held online.
 • Disputation: Edgar Mauricio Bueno Castellanos 2020-12-02 Fredagen den 4 december disputerar Edgar Bueno på avhandlingen Essays on Sample Surveys: Design and Estimation. Disputationen sker online.
 • Karriärseminarium: Studentråd och vägen till jobb! 2020-11-19 Nu får Studentrådet vid Statistiska institutionen en nystart! Att gå med i Studentrådet ger dig en möjlighet att påverka dina studier vid institutionen. Men det ger dig också bra meriter till ditt CV, och du kan få olika uppdrag vid institutionen. Vår alumn Lisa Nikiforova, som varit aktiv i studentrådet besöker oss och berättar hur det är och vad det ger.
 • Hur man gör surveys billigare och bättre 2020-11-10 Hur skulle ett opinionsundersökningsinstitut gå till väga om skulle vilja göra en survey om t ex det amerikanska valet? Målet skulle vara att göra surveyn både så billig och så bra som möjligt. För att kunna göra en kostnadseffektiv survey behöver man en så liten urvalsstorlek som möjligt utan att öka felen i undersökningen. Edgar Bueno, doktorand vid Statistiska institutionen, forskar på just detta.
 • Medierna vill säga att ett parti leder, även om de ligger lika 2020-11-03 I en debattartikel i Göteborgs-Posten diskuterar professor Dan Hedlin mediernas ansvar för förväntningar inför ett valresultat. Medierna borde lyfta fram det osäkra i opinionsundersökningar, för att inte skapa falska förväntningar.
 • Årets lärare 2020! 2020-10-12 Jessica Franzén, Universitetslektor vid Statistiska institutionen, är Årets lärare 2020! Stort Grattis Jessica!
 • Frank Miller har blivit befordrad till professor! 2020-10-07 Grattis Frank Miller till professorstiteln!
 • Dödstal i Covid-19 kan ännu inte jämföras länder emellan 2020-06-07 I media har vi sett rubriker som "Sverige har flest döda i covid-19 per capita". Men det kan vi inte veta. Vi har haft jämförelsevis hög rapporterad överdödlighet men vi har också bättre möjligheter att snabbt skicka in statistik till organ som Eurostat. Vissa länder ligger efter med statistikinsamlingen. Dessutom räknar länderna på olika sätt, förklarar Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Kan du vara säker på Covid 19-test för hemmabruk? 2020-03-24 Frank Miller, docent i statistik vid Statistiska institutionen förklarar vad som kan menas med att ett test är "säkert", och varför du inte kan lita på alla Covid 19-tester för hemmabruk.
 • Karriärseminarium: Multivariata metoder i praktiken 2020-02-26 Hur kommer teorin du lär dig under statistikstudierna att användas i arbetslivet? Och hur får man jobb som statistiker? Ett karriärseminarium för dig som fördjupar dig inom statistiken.
 • Nominera Årets lärare! 2020-02-24 År 2019 blev tre olika lärare från Statistiska institutionen nominerade av studenter! Vill du också nominera en av våra lärare? Nu kan du nominera Årets lärare 2020!
 • Gästföreläsning för studenter på KTH 2020-02-11 I ett samarbete mellan Statistiska institutionen vid Stockholms universitet och Skolan för teknikvetenskap (SCI) vid KTH, har professor Mattias Villani gästföreläst på kursen Regressionsanalys, vid SCI.
 • En obesvarad kärlek till statistik? 2020-02-11 Ett fördjupat samtal mellan professor Dan Hedlin och Kristoffer Örstadius, granskande reproter på DN, om journalistikens relation till statistik.
 • Lars Lyberg årets Statistikfrämjare 2019 2020-01-22 ”Lars Lyberg är en person som under lång tid har, och som även fortsätter att kraftigt påverka statistikområdet och lyfter fram såväl statistik som ämne, som Sverige som land både för statistiker och allmänheten. Det är en värdig vinnare av 2019 års pris!”
 • Omprövning av betyg 2019-06-10 Om du vill begära omprövning av ett betyg eller resultat på en examination som du tycker är felaktigt, gör du det skriftligt på blanketten som finns att ladda ner här, tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som du vill få omprövad.
 • "Det duger knappast som någon bild av verkligheten" 2018-10-01 Flera medier drog felaktiga slutsatser från KP:s läsarundersökning, och framställde det som att pappor ratas. Dan Hedlin intervjuas i Medierna i P1om hur medierna har dragit slutsatser och gjort tolkningar utan stöd i undersökningen .
 • Medel för kvalitetsutveckling av utbildning tilldelas Tatjana von Rosen vid Statisiska institutionen 2018-09-04 Genom en rektorssatsning har universitetet utlyst medel till satsningar på kvalitet i utbildning på grund- och avancerad nivå, och Tatjana von Rosens kvalitetsprojekt är ett av de projekt som beviljats medel.
 • Valet 2018: Vad säger opinionsundersökningarna egentligen? 2018-08-21 Statistiska institutionen vid Stockholms universitet och Statistikfrämjandet inbjuder till seminarium om opinionsundersökningar! Allt om opinionsundersökningarna ur ett väljarperspektiv, ta chansen att ställa dina frågor! Seminariets fokus är hur opinionsundersökningar presenteras i media.
 • Lars Lyberg har tilldelats Award for Exceptionally Distinguished Achievment 2018-06-28 Utmärkelsen Award for Exceptionally Distinguished Achievment, vid 2018 AAPOR Award, tilldelades Lars Lyberg, fd professor vid Statistiska institutionen, under högtidliga former.
 • Socialstyrelsen backar efter kritik 2018-04-05 Kritiken mot Socialstyrelsen som framförts av professorer i statistik Johan Bring från Statisticon, Lars Rönnegård vid Högskolan Dalarna, och Dan Hedlin vid Stockholms universitet leder nu till
 • Kritik mot Socialstyrelsen för rapport om åldersbestämningar 2018-03-19 Tre professorer i statistik: Johan Bring från Statisticon, Lars Rönnegård vid Högskolan Dalarna, och Dan Hedlin vid Stockholms universitet, har kritiserat Socialstyrelsen för felräkningar och metodfel i åldersbestämningar av asylsökande.
 • Spännande resultat om opinionsmätningars pålitlighet 2018-03-19 En studie av opinionsundersökningar, gjord vid University of Southampton och University of Texas at Austin, har visat att pålitiligheten för opinionsundersökningar är fortsatt hög.
 • Att presentera sin kompetens 2018-02-16 Är du statistikstudent och vill veta mer om hur du kan presentera din kompetens för arbetsgivare? Eller vilken kompetens arbetsgivare söker hos statistiker?
 • Ny forskningsrapport 2017-12-21 Dan Hedlin: Is there a 'safe area' where the nonresponse rate has only a modest effect on nonresponse bias despite non-ignorable nonresponse?
 • 4,4 miljoner till Tatjana von Rosens forskning vid Statistiska institutionen 2017-11-28 Projektet "Utveckling av explorativa datatekniker och statistiska diagnosverktyg för multivariata flernivåmodeller" har tilldelats 4,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
 • José Morlanes har disputerat 2017-11-16 José Morlanes försvarade 10 november sin avhandling Some Extensions of the Fractional Ornstein-Uhlenbeck Model: Arbitrage and Other Applications, med godkänt resultat!
 • Studenters rätt i högskolan 2017-10-31 Diskrimineringsombudsmannen har en utbildning på nätet som riktar sig till studenter och anställda inom högskolan som har kontakter med studenter.
 • Joint seminar with the Stress Research Institute 2017-09-05
 • Forskning om statistikämnets didaktik får forskningsmedel 2017-06-30 Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen och Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik, tilldelas 77 298 kr i Fakultetsövergripande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer för projektet: Statistikämnets didaktik och statistikförståelse hos studenter i andra samhällsvetenskaper.
 • Tyst minut för offren vid attentatet på Drottninggatan 2017-04-10 Idag måndag klockan 12.00 deltar Stockholms universitet i den nationella tysta minut regeringen utlyst för att hedra offren för det tragiska dådet i Stockholm i fredags eftermiddag. Den tysta minuten genomförs i samband med en nationell ceremoni.
 • Gästforskare från Statisistiska institutionen vid Universitetet i Khartoum 2017-01-25 Professor Gebrenegus Ghilagaber från Statistiska institutionen vid Stockholms universitet gästade i januari 2017 Institute for Endemic Diseases vid Universitetet i Khartoum.
 • Forskningsmedel från VR till studie om "Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra discipliner" 2016-11-21 Tatjana von Rosen, docent vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, är med i forskningsprojektet om "Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner", som har beviljats 6.5 miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskaprådet, och som ska pågå under fyra år.
 • Bayes Nordics Email-List 2016-10-31 Join the Bayes Nordics Email-List to receive send out news and information within the field of Bayesian Statistics.
 • Vår samverkanskoordinator 2016-10-24 Mandar Dabhilkar är en av de lokala samverkanskoordinatorerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, och har bland andra ämnen hand om Statistiska institutionen.
 • Tidigare medarbetare disputerade med högsta betyg 2016-06-28 Cletus Kwa Kum, som tog sin licentiatexamen på Statistiska institutionen 2009, har nu disputerat vid University of Dschang i Kamerun med högsta betyg. Huvudhandledare var Daniel Thorburn, professor emeritus i statistik.
 • Service and support for teachers at Stockolm University 2015-11-20 There are a number of administrative offices and departments that offer services and support to you who teach at Stockholm University.
 • Research Report 2015:1 är här 2015-03-06 Olivia Ståhl har publicerat sin artikel "Model-Based Value Modifications for Samples from a Skew Population" som Research Report 2015:1
 • Statistiska informationssystem 2014-12-08 En ny portal för öppna utbildningsresurser.
 • Chencheng Hao, Yuli Liang and Sofia Normark receive scholarships 2013-12-02 Congratulations Chencheng Hao, Yuli Liang and Sofia Normark who have received scholarships from from the Wallenberg Foundations!

Kontakt till viktiga funktioner vid institutionen

Prefekt
Michael Carlson
Rum:B733 Tel: 08-16 2982 E-post: michael.carlson@stat.su.se

Stf prefekt
Mattias Villani
Rum: B768 Tel: 08-16 2993 E-post: mattias.villani@stat.su.se

Adminstrativ Chef
Richard Hager
Rum: B756 Tel: 08 16 2990 E-post: richard.hager@stat.su.se

Studierektor Grundnivå och anvancerad nivå
Jessica Franzén
Rum: B765 Tel: 08-16 2986 E-post: studierektorGA@stat.su.se

Studierektor Forskarnivå
Tatjana von Rosen
Rum: B771 Tel: 08-16 2957 E-post: studierektorF@stat.su.se

Studentexpeditionen
Rum: B724  Tel: 08-16 2995 E-post: expedition@stat.su.se

Studievägledning
Hedda Werner Åström och Emma Pettersson
Rum: B718 Tel: 08-16 2981 E-post: studievagledare@stat.su.se

IT-tekniker och Skyddsombud
Håkan Slättman
Rum: B 715 Tel: 08-16 2953 E-post: hakan.slattman@stat.su.se

Kontaktperson för arbetsmiljö och likabehandling
Michael Carlson
Rum:B733 Tel: 08-16 2982 E-post: michael.carlson@stat.su.se

Personalavdelningens jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.

Information och Webb
Richard Hager, richard.hager@stat.su.se