Gruppen för arbetsmiljö och likabehandling

Jonas Bjermo (studeranderepresentant forskarnivå)
Michael Carlson (ordförande)
Julia Edwall (studeranderepresentant grund- och avancerad nivå)
Richard Hager (miljörepresentant)
Jenny Rosen (TA-representant)
Håkan Slättman (arbetsmiljöombud)
Tatjana von Rosen (lärarrepresentant)
Studeranderepresentant, vakant

Ersättare
Ellinor Fackle Fornius (lärarrepresentant)
Oskar Gustafsson (studeranderepresentant forskarnivå)


Läs om Likabehandling vid Statistiska institutionen.