Varje år upprättar Statistiska institutionen en miljöhandlingsplan. Planen ska efter årets slut utvärderas.

 

Stockholms universitets centrala miljöpolicy ligger till grund för institutionens miljöarbete. Alla medarbetare vid universitetet ska ha kännedom om miljöpolicyn, dess innehåll samt var på SU:s hemsida den finns att hämta. Här kan du läsa mer om universitetets miljöarbete.

 
höst statistiska institutionen miljöarbete
 

 

Går allt enligt planerna ska Stockholms universitet vara miljöcertifierat våren 2014. Det här filmklippet hjälper dig att förstå vad det innebär:

http://www.su.se/miljo/om-miljoarbetet