Forskning, undervisning och handledning
 
Foto: Monica Holmberg
Foto: Monica Holmberg
 

Dan Hedlins huvudområde, allmän statistikproduktion, innefattar dels officiell statistik som till exempel SCB:s konsumentprisindex och arbetskraftsundersökning, dels allmänt tillgänglig statistik som skulle kunna höra till den officiella statistiken. Ett exempel på det är Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. Dan Hedlins område är statistiska metoder och surveymetoder som används när man producerar officiell statistik. Som professor ska Dan Hedlin även handleda studenter, undervisa och bedriva forskning i samarbete med kollegor. Han är också intresserad av statistikens plats i vetenskapen och statistikens roll i samhället.

Redaktör för Qvintensen

Något som ligger Dan Hedlin varmt hjärtat är Svenska statistikfrämjandets tidning Qvintensen som han sedan 2009 varit redaktör för.  

Arbetat som statistiker i sju länder

Dan Hedlin kommer närmast från Brottsförebyggande rådet. Dessförinnan arbetade han i många år på Statistiska centralbyrån. I nästan sex år var han i Southampton på Englands sydkust där han större delen av sin tid arbetade för Office for National Statistics, som är Storbritanniens motsvarighet till SCB. Dan Hedlin har också genom SCB varit ute på konsultuppdrag i olika länder i Afrika och på andra platser på vår jord. Sammantaget har han jobbat som statistiker i sju länder. I alla jobb som Dan Hedlin har haft som statistiker har han rört sig mellan tillämpning av och forskning om metoder som används för att producera statistik.