Vid Statistiska institutionen vid Stockholms universitet finns forskare med samlade kunskaper om hela det statistiska området.

Har du frågor om statistik, kontakta Richard Hager så slussar han dig vidare till lämplig forskare.

Richard Hager

Telefon:  08-16 29 90
E-post: richard.hager@stat.su.se

Om du söker experthjälp med statistisk analys eller liknande, hänvisar vi till konsultation i statistik - mer information finns här!