Dekanus Astri Muren
 

Terminens sista veckor präglas av planering för nästa budgetår. Områdesnämnden beslutar om budget för 2020 den 11 december och fakultetsnämndens budgetbeslut tas den 19 december – i sista stund innan jul!

En faktor som påverkar institutionernas ekonomi är studenttillströmning. De senast åren har årskullarna av potentiella studenter minskat, vilket syns i detta stapeldiagram konstruerat från SCB:s statistik över Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. År 2002 – 2018 (11 Kb) , uppdelat på årskategorier mellan 12 och 24 år i Stockholms län. Vi ser att det skett en kraftig minskning av årskullar i tidiga 20-årsåldern under senare år. Den minsta årskullen var 21 år den 1 november 2018 (och är 22 år nu), sedan ökar antalet individer i årskullarna stadigt.
 
De minskande årskullarna har troligen bidragit till de underprestationer som nästan alla institutioner upplevt under senare år, och den ökning vi nu ser sammanfaller med ökande prestationer för de flesta. Många institutioner ser ett behov att öka antalet platser och äskar utökat takbelopp över de närmaste åren. Möjligheterna att expandera våra utbildningar bestäms av det utbildningsuppdrag som tilldelas universitetet i nästa budgetproposition och vi ser fram mot detta med intresse.
 
En annan stor budgetfaktor och även kvalitetssignal är forskningsmedel från externa finansiärer, där många av våra forskare har varit framgångsrika. Med det nya året startar nästa ansökningsomgång hos de olika finansiärerna men däremellan kommer förhoppningsvis någon ledighet.

Jag vill önska er
God Jul och Gott Nytt År!