År 1964, fyra år efter att Stockholms högskola blev universitet, bildades Samhällsvetenskapliga fakulteten. Samhällsvetenskaplig forskning och utbildning har dock varit en viktig del av lärosätet längre än så men då inom humanistisk fakultet.