År 1964, fyra år efter att Stockholms högskola blev universitet, bildades Samhällsvetenskapliga fakulteten. Samhällsvetenskaplig forskning och utbildning har dock varit en viktig del av lärosätet längre än så men då inom humanistisk fakultet. I och med en nationell högskolereform 1964 bröts delar av den huministiska fakulteteterna ut och bildare samhällsvetenskapliga fakulteter. Detta skedde samtidigt vid flertalet lärosäten i Sverige.
 

Fakultetens femtioårsjubileum

2014 firade fakulteten 50 år. I samband med detta gavs boken Faculty of Social Sciences 1964-2014 ut. I den kan man läsa om fakultetens och institutionernas framväxt sedan 1964. Här nedan kan du ladda ner boken.