September

Januari

   
10 januari Lärarförslagsnämnd I 13.00, Ugglan
11 januari Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
16 januari Docenturnämnden 15.00, Myran
19 januari Lärarförslagsnämnd III 13.00, Grodan
     

Februari

   
6 februari Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå 10-12, Grodan
7 februari Lärarförslagsnämnd I 13.00, Grodan
9 februari Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
13 februari Docenturnämnden 15.00, Myran
15 februari Fakultetsnämnden 13-16, Kungstenen
16 februari Lärarförslagsnämnd III 13.00, Grodan
22 februari Prefektutbildning

Tid: meddelas senare
Kungstenen

23 februari Prefektmöte 13-16, Kungstenen
     

Mars

   
7 mars Lärarförslagsnämnd I 13.00, Myran
8 mars Lärarförslagsnämnd II 13.00, Ugglan
9 mars Studierektorsmöte grundnivå och avancerad nivå 13-15, Zoom
13 mars Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå 12.15-16, Grodan
13 mars Docenturnämnden 15.00, Myran
14 mars SAGA 10-12, Grodan
15 mars Studierektorsmöte forskarnivå 10-12, Zoom
16 mars Prefektmöte 13-16, Kungstenen
16 mars Lärarförslagsnämnd III 13.00, Grodan
29 mars Fakultetsnämnd 13-16, Kungstenen
     

April

   
4 april Lärarförslagsnämnd I 13.00, Grodan
5 april Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
17 april Docenturnämnden 15.00, Myran
20 april Lärarförslagsnämnd III 13.00, Zoom
27 april Prefektmöte 9-12, lokal meddelas senare
     

Maj

   
2 maj Lärarförslagsnämnd I 13.00, Ugglan
3 maj Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
10 maj SAGA 10-12, Ugglan
11 maj Lärarförslagsnämnd III 13.00, Grodan
15 maj Docenturnämnden 15.00, Myran
31 maj Fakultetsnämnd 13-16, Kungstenen
     

Juni

   
1 juni Studierektorsmöte forskarnivå 13-15, lokal meddelas senare
7 juni Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå 10-12, Grodan
8 juni Prefektmöte 13-16, Kungstenen
12 juni Docenturnämnden 15.00, Myran
13 juni Lärarförslagsnämnd I 13.00, Ugglan
15 juni  Lärarförslagsnämnd III 13.00, Ugglan
15 juni Studierektorsmöte grundnivå och avancerad nivå 13-15, lokal meddelas senare
15 juni Lärarförslagsnämnd II 15.00, Ugglan
20 juni SAGA

10-12, Grodan

     

Augusti

   
15 augusti Lärarförslagsnämnd I 13.00, Grodan
16 augusti Lärarförslagsnämnd II 13.00, Ugglan
24 augusti Lärarförslagsnämnd III 13.00, Ugglan
28 augusti Docenturnämnden  15.00, Myran
30 augusti Prefektmöte 9-11, Kungstenen
     

September

     
12 september
Lärarförslagsnämnd I
13.00, Myran
13 september
Lärarförslagsnämnd II
13.00 Grodan
18 september Docenturnämnden  15.00, Myran
20 september Fakultetsnämnd 13-16, Kungstenen
21 september
Lärarförslagsnämnd III
13.00, Ugglan
21 september Studierektorsmöte grundnivå och avancerad nivå 13-15, zoom
28 september Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för grundnivå och avancerad nivå, SAGA 13-15, Ugglan
28 september Studierektorsmöte på forskarnivå, Statsvetenskapliga institutionen  Kl 10
     

Oktober

   
2 oktober
Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå
10-12, Grodan
10 oktober
Lärarförslagsnämnd I
13.00, Grodan
16 oktober
Docenturnämnd
15.00, Myran
18 oktober Heldag för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå lokal kommer i inbjudan
17 oktober
Lärarförslagsnämnd II
10.00, Grodan
19 oktober
Lärarförslagsnämnd III
13.00, Myran
     

November

   
2 november Prefektmöte 13-16, Kungstenen
7 november
Lärarförslagsnämnd I
13.00, Grodan
8 november Fakultetsnämnd 13-16, Kungstenen
9 november Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för grundnivå och avancerad nivå, SAGA 10-12, Ugglan
13 november
Docenturnämnden
13.00, Myran
15 november
Lärarförslagsnämnd II
13.00, Grodan
16 november
Lärarförslagsnämnd III
13.00, Myran
27 november
Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå
10-12, Grodan
27 november Studierektorsmöte på forskarnivå Specialpedagogiska institutionen  13.30.
     

December

   
5 december
Lärarförslagsnämnd I
13.00, Grodan
7 december
Lärarförslagsnämnd II
10.00, Grodan
7 december Studierektorsmöte grundnivå och avancerad nivå 13-15, Zoom
7 december Prefektmöte 13-16, Kungstenen
11 december
Docenturnämnden
15.00, Myran
13 december Lärarförslagsnämnd III 13.00, Ugglan
14 december Fakultetsnämnd 13-16, Kungstenen