Ledamöter

Jonas Häckner, Nationalekonomiska institutionen (ordförande)
Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen
Niklas Heijl Bremberg, Statsvetenskapliga institutionen

Kanslistöd

Kanslistöd för gruppen är Anna Nyberg, utbildningsledare vid fakultetskansliet