Uppdrag

Budgetgruppen fungerar som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i ekonomifrågor. Gruppen bereder fakultetens årliga budgetbeslut.

Ledamöter

Yvonne Svanström, dekan, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer (ordförande)
Jonas Häckner, prodekan, Nationalekonomiska institutionen
Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen
Markus Jäntti, SOFI
Jenny Cisneros Örnberg, Institutionen för folkhälsovetenskap
Michael Carlson, Statistiska institutionen
Annika Ullman, institutionen för pedagogik och didaktik
Håkan Fischer, Psykologiska institutionen
Tre studentrepresentanter

Kanslistöd

Kanslistöd i gruppen är Maria Gärdelöv, controller vid fakultetskansliet