Uppdrag

Docenturnämnden bereder fakultetens utnämning av docenter.

Ledamöter

Sten Nyberg, Nationalekonomiska institutionen (Ordförande)
Jelena Zdravkovic, Institutionen för data- och systemvetenskap (Vice ordförande)
Tommy Jensen, Företagsekonomiska institutionen
Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete
Fredrik Jönsson, Psykologiska institutionen

Suppleant

Hanna Ginner Hau, Specialpedagogiska institut
Anna Lund, Sociologiska institutionen

Kanslistöd
Kanslistöd för docenturnämnden är Hans Rosenberg, handläggare vid fakultetskansliet.