Uppdrag

Lärarförslagsnämnd I bereder anställningar av lektorer och professorer samt befordringsärenden i enlighet med de regler som finns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets
anställningsordning.

Lärarförslagsnämnd I behandlar ärenden rörande följande institutioner:
• Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
• Institutionen för pedagogik och didaktik
• Specialpedagogiska institutionen
• Psykologiska institutionen

Ledamöter

Lena Hübner, vicedekan, Institutionen för socialt arbete (Ordförande)
Stephan Hau, Psykologiska institutionen
Simo Vehmas, Specialpedagogiska institutionen
Danielle Ekman Ladru, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Daniel Lövheim, Institutionen för pedagogik och didaktik

Suppleanter

John Axelsson, Psykologiska institutionen
Stefan Lund, Institutionen för pedagogik och didaktik

I lärarförslagsnämnd I ingår två studentrepresentanter.

Arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)
Facklig reprepresentant/er.

Kanslistöd

Kanslistöd för Lärarförslagsnämnd I är Hans Rosenberg, Kay Artle, Johan Magnéli och Andreas Pettersson vid fakultetskansliet, här finns kontaktuppgifter