Uppdrag

Lärarförslagsnämnd II bereder anställningar av lektorer och professorer samt befordringsärenden i enlighet med de regler som finns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets
anställningsordning.

Lärarförslagsnämnd II behandlar ärenden rörande följande institutioner:
• Institutionen förfolkhälsovetenskap
• SOFI (sociologi)
• Stressforskningsinstitutet
• Institutionen för socialt arbete
• Kriminologiska institutionen
• Kulturgeografiska institutionen
• Socialantropologiska institutionen
• Sociologiska institutionen
• Statsvetenskapliga institutionen
• Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer (internationella relationer)

Ledamöter

Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen (Ordförande)
Ulf Jansson, Kulturgeografiska institutionen (Vice ordförande)
Renate Minas, Institutionen för socialt arbete
Ilona Grünberger, Institutionen för folkhälsovetenskap
Johan Lindquist, Socialantropologiska institutionen

Suppleanter

Eva Erman Statsvetenskapliga institutionen
Tove Pettersson Kriminologiska institutionen

I lärarförslagsnämnden II ingår två studeranderepresentanter. 

Arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Facklig representant.

Kanslistöd

Kanslistöd för Lärarförslagsnämnd II är Hans Rosenberg, Kay Artle, Johan Magnéli och Andreas Pettersson vid fakultetskansliet, här finns kontaktuppgifter