Uppdrag

Lärarförslagsnämnd III bereder anställningar av lektorer och professorer samt befordringsärenden i enlighet med de regler som finns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets
anställningsordning.

Lärarförslagsnämnd III behandlar ärenden rörande följande institutioner:
• Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer (ekonomisk historia)
• Företagsekonomiska institutionen
• Institutet för internationell ekonomi (IIES)
• Nationalekonomiska institutionen
• Statistiska institutionen
• Data- och systemvetenskapliga institutionen
• Institutet för social forskning (SOFI) (Nationalekonomi)

Ledamöter

Jonas Häckner, prodekan, Nationalekonomiska institutionen (ordförande)
Tatjana von Rosen Statistiska institutionen (Vice ordförande)
Janis Stirna Institutionen för data- och systemvetenskap
Jacob Östberg Företagsekonomiska institutionen
Elise Dermineur Reuterswärd Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Suppleanter

Jakob Svensson, IIES
Marcus Jäntti, SOFI

I lärarförslagsnämnden III ingår två studeranderepresentanter.

Arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)
Facklig reprepresentant/er.

Kanslistöd

Kanslistöd för Lärarförslagsnämnd III är Hans Rosenberg, Kay Artle, Johan Magnéli och Andreas Pettersson vid fakultetskansliet, här finns kontaktuppgifter