Gunnar Myrdal är en av fakultetens främsta forskare genom tiderna, internationellt erkänd och med ett utpräglat tvärvetenskapligt intresse. Han var också en betydande samhällsdebattör, vilket rimmar väl med fakultetens ambition att vara en aktör i tiden, och i samhället. För att vårda hans namn och rykte och inspirera dagens forskare att verka i hans anda, tillfrågar fakulteten varje år en forskare vid eller utanför fakulteten att i Gunnar Myrdals anda hålla en öppen föreläsning om en aktuell fråga.

Ledamöter

Jonas Häckner, Nationalekonomiska institutionen (ordförande)
Renita Thedvall, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)
Tine Rostgaard, Institutionen för socialt arbete
Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI)
Hernan Mondani, Sociologiska institutionen

Kanslistöd

Kanslistöd för Myrdalkommittén är Sandra Persson, handläggare vid fakultetskansliet.