Uppdrag

SAGA ska:

  • Fungera som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
  • Bevaka och följa upp arbete med övergripande frågor som rör kvalitet, effektivitet och upplägg av fakultetens utbildningar på grundnivå och avanceradnivå.
  • Ta emot och bereda institutioners återrapportering efter utbildningsgranskning inom ramen för SUs kvalitetssystem för utbildning.
  • Därtill ska gruppen verka för att främja institutionernas kvalitetsarbete inom utbildning.

Ledamöter

Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen (ordförande)
Eva Edman Stålbrandt, Institutionen för pedagogik och didaktik
Stefan Möller, Institutionen för data- och systemvetenskap
Renita Thedvall, Socialantropologiska institutionen samt SCORE
Jessica Franzén, Statistiska institutionen
Margareta Aspán, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen
Två studentrepresentanter

Kanslistöd
Kanslistöd för SAGA är Kristina Nilsson Björkenstam, utbildningsledare vid fakultetskansliet.