Uppdrag

SAGA ska:

  • Fungera som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
  • Bevaka och följa upp arbete med övergripande frågor som rör kvalitet, effektivitet och upplägg av fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
  • Ta emot och bereda institutioners återrapportering efter utbildningsgranskning inom ramen för SUs kvalitetssystem för utbildning.
  • Därtill ska gruppen verka för att främja institutionernas kvalitetsarbete inom utbildning.

Ledamöter

Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen (Ordförande)
Torbjörn Bildtgård, Institutionen för socialt arbete
Jon Nyhlén, Statsvetenskapliga institutionen
Lilianne Eninger, Psykologiska institutionen
Stefan Möller, Institutionen för data- och systemvetenskap
Jessica Franzén, Statistiska institutionen
Margareta Aspan, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Två studentrepresentanter

Kanslistöd
Kanslistöd för SAGA är Kristina Nilsson Björkenstam, utbildningsledare vid fakultetskansliet.