Om oss

Organisation

Om fakultetsledning, fakultetsnämnden, fakultetskansliet och våra institutioner.

Möteskalendarium

Mötestider för fakultetens beredningsorgan.

Disputationer

Disputationer inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Forskarutbildningskurser

Institutionsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå.

Dekanus har ordet

Krönikor som dekan Yvonne Svanström skriver för Samhällsvetenskapliga fakultetens nyhetsbrev.

Historik

En snabb överblick av Sveriges största fakultet.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Södra huset, A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

T-banestation "Universitetet".