Nedan finns besluts- och delegationsordning samt delegation av uppgifter om etikprövning för Samhällsvetenskapliga fakulteten.