Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bo Malmberg

Lagarbete över institutionsgränser bakom beviljat anslag

Ett starkt lagarbete, engagemang och lokal kompetens är några av nycklarna Bo Malmberg lyfter fram som orsakerna bakom den lyckade ansökan till Riksbankens jubileumsfond. Bo Malmberg var med och beviljades 40 240 000 till forskningsprogrammet ”Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige”, ett projekt som ska undersöka människors livsval kopplat till bostadsort.