Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Mirjam

”Spel är en viktig kulturyttring”

Datorspel avfärdas ofta som meningslöst slöseri med tid. Men förutom att underhålla kan spel också vara lärorika, utvecklande, sociala och fungera som hjälpmedel. På en växande global marknad är svenska spelutvecklare särskilt attraktiva.

Tåg

Myndigheters hantering av asylsökande som försvinner

I en ny avhandling undersöker statsvetaren Anna Hammarstedt hur anställda vid svenska myndigheter förhåller sig till asylsökande som försvinner eller avviker under asylprocessens gång. Forskningen är ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Stockholms universitet.

Entreprenör

Kvinnor anpassar sina liv efter manliga entreprenörer

Kvinnor som lever med en man som är entreprenör investerar mycket i företaget på bekostnad av jämställdhet. – Med offentliga medel hjälper vi i första hand män att starta, bygga och skydda bolag där kvinnornas insats osynliggörs, menar Matilda Eriksson vid Stockholms universitet.

Barn

Tvärvetenskapliga kurser för dig som forskar

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder kurser för dig som forskar och behöver mer kunskap i etiska frågor när det gäller barn och unga.

Fyllnadsval till fakultetsnämnden

Då ledamot behöver ersättas i fakultetsnämnden kommer ett fyllnadsval att ske för att fakultetsnämnden ska vara fulltalig.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Blå platta

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.