Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Astri Muren

Dekanus har ordet

Hösten är här och det nya läsåret har inletts. Universitetsledningen, områdesledningen och fakultetsledningen har påbörjat arbetet med nya strategier och universitetet ser över sina kärnvärden. Verksamheten är i full gång.

Dekanus Astri Muren informerar och ger sina reflektioner kring några av höstterminens aktiviteter.

Ansök om medel för samverkansinitiativ

Områdesnämnden för Humanvetenskap utlyser medel för samverkansinitiativ med det omgivande samhället, inom forskning och utbildning. Sista ansökningsdag är den 31 oktober.