Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Petra

Petra Petersen försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom

När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. 

Astri Muren

Dekanus har ordet - mars

Det nya året har hittills präglats av processen för att rekrytera och föreslå nya prefekter och ställföreträdande prefekter

Möteskalender 2020

Disputationer 2020
Disputationsanmälan
Sök utbildning