Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Daron Acemoglu

"The Future of Work" - öppen föreläsning med Daron Acemoglu, MIT

Samhällsvetenskapliga fakulteten har glädjen att inbjuda till årets Myrdalsföreläsning med den turkisk-amerikanske ekonomen Daron Acemoglu vid MIT i USA, känd bland annat för sin omtalade bok Why nations fail. The origins of power, prosperity and poverty. Föreläsningen handlar om hur ny teknologi, som till exempel artificiell intelligens, påverkar våra jobb - kommer vi att ersättas av robotar eller kommer utvecklingen föra med sig andra typer av arbeten?

Fyllnadsval till fakultetsnämnden

I början av april 2019 genomfördes ett fyllnadsval till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Valresultatet är nu klart. Staffan Furusten, Score, har valts till ledamot vid fakultetsnämnden under resterande mandatperiod. Staffan Furusten ersätter Christina Garsten, Score, som är långvarigt tjänstledig.

Ny delegationsordning

Nu har den nya delegationsordningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten fastslagits. Bland annat har delarna rörande vad som inte kan vidaredelegeras förtydligats.