Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Valberedningens förslag till fakultetsnämnden för mandatperioden 2021–2023

Här presenteras valberedningens förslag till dekanus och prodekaner samt ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden. Förslaget gäller mandatperioden 2021-2023.

Val till institutionsstyrelser för mandatperioden 2021–2023

Under hösten 2020 ska alla institutioner välja nya styrelser. Rektor har beslutat hur styrelserna ska vara sammansatta och ny institutionsstyrelse ska vara konstituerad till 1 januari 2021.

Hjärnor

Kulturell evolution ämne för nya kurser

Den som vill lära sig mer om kulturell evolution utifrån tvärvetenskapliga perspektiv kan till våren söka två nya masterkurser vid Stockholms universitet. Kurserna välkomnar studenter från alla fakulteter.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan
H-området