Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
PhD

Welcome Day for PhD Students

The Welcome Day for PhD students is organised on 16 September 2020 by the Faculty Offices of the Humanities, Social Sciences, and Law. Various aspects of the PhD programmes will be discussed. The day is particularly designed for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome.

Mikael Rostila

Folkhälsovetenskap – ett dynamiskt och dagsaktuellt ämne

Folkhälsovetenskap är ett ämne med ständig samhällsrelevans. I och med coronapandemin så har intresset ökat – vilket märks på söktrycket till sommarens kurser. Mikael Rostila är prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap och arbetar just nu med ett projekt kopplat till pandemins effekter.

Sanna

Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa

Sanna Strand, doktor i Freds- och utvecklingsforskning och forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, har beviljats ett treårigt Postdoc-anslag från Vetenskapsrådet.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan
H-området