Samhällsvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Välfärd

Anknytningsmönster kan förklara tillit till välfärdssystemet

Kan relationen till välfärdssystemet förklaras utifrån anknytningsmönster? Och påminner välfärdssystemet om en psykologisk trygghet för människor på samma sätt som en religion? Frågorna lyfts i en ny avhandling.

Welcome

September 14th: Welcome Day for PhD Students

The Welcome Day for PhD students is organised by the Faculty Offices of the Humanities, Social Sciences, and Law. Various aspects of the PhD programmes will be discussed. The day is particularly designed for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome.

Su

SU Openlab Challenge Accelerator

Har du en idé och vill lösa en samhällsutmaning? Vill du på ett konkret sätt utveckla den? Nu har du som lärare eller forskare vid Stockholms universitet möjlighet att kostnadsfritt medverka i Openlabs idéutvecklingsprogram Openlab Challenge Accelerator.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Yvonne Svanström

Yvonne Svanström är dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Yvonne Svanström är vicerektor och dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten. I Yvonnes tillvaro samsas forskning med praktiskt ledarskap – och nu även med ett nygammalt hästintresse på campus.

Campus Frescati agerade uppsamlingsplats vid masstestning

Hemvärnet

Nyligen genomförde Folkhälsomyndigheten en landsomfattande testning av befolkningen, i syfte att få en ögonblicksbild av smittläget under pandemin. Campus Frescati agerade uppsamlingsplats åt Hemvärnet som hjälpte till under insatsen GLORIA 14.

Sök utbildning
Kommande disputationer
Disputationsanmälan
H-området