Utbildning

Utbildning

Forsknings- och näringslivsanknytning är stark i huvudstadsregionen. Som student kommer du att möta lärare som forskar i sina undervisningsämnen och som har bred arbetsmarknadskunskap. Många av våra utbildningar är bland de med högst söktryck i landet, som exempelvis psykologprogrammet, socionomprogrammet och olika program inom företagsekonomi.

Program och fristående kurser

Den samhällsvetenskapliga utbildningen på grundnivå och avancerad nivå ges dels inom program och dels som fristående kurser. Det breda utbudet gör det möjligt att kombinera olika ämnen för att skräddarsy din examen. På så vis kan utbildningen anpassas både efter intressen och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Uppdragsutbildning

Dagens arbetsliv och samhälle ställer krav på livslångt lärande och kompetensutveckling. Stockholms universitet kan erbjuda fortbildning och kompetensutveckling till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Kontakt

Utbildningsledare
Anna Nyberg
utbildning@samfak.su.se
Tfn. 08 - 16 24 91

 

Sök utbildning
Fältkurser vid Medelhavet