Här nedan kan du läsa om de studiedokumentationssystem som du som student på Företagsekonomiska institutionen kommer i kontakt med.

Fastreg

Fastreg är Företagsekonomiska institutionens studiedokumentationssystem. Här kan du anmäla dig till tentamen, gruppövningar och seminarier. Urvalet som du kan se beror på vilka kurser du är registrerad på. Läs mer om Fastreg.

Ladok och Mina studier

Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Läs mer om ladok och Mina studier