Intyg över studieresultaten vid universitet kan du skriva ut när du är inloggad i Ladok för studenter.

Som student kan du skriva ut ett digitalt Ladokintyg över dina studieresultat i universitetets webb-portal Ladok för studenter. Intyget kommer att vara i form av en pdf-fil som du kan spara på din egen dator, skriva ut eller skicka med e-post. Mottagaren kan sedan verifiera intyget genom att gå till en speciell webbsida och, genom att mata in den unika kod som finns på varje intyg, få se en exakt kopia av detta.

Resultat- och registreringsintyg på svenska och engelska kan även tillhandahållas av kurskoordinatorerna på SBS, Kräftriket eller via Infocenter i Studenthuset.

I Ladok för studenter finns även andra tjänster för studenter, som möjligheten att se dina prov- och kursresultat, se dina registreringar samt möjligheten att uppdatera dina kontaktuppgifter.