Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.
  Poäng Studietakt
Redovisning II, period A 7,5 100 %
Marknadsföring II, period B 7,5 100 %
Finansiering II, period C 7,5 100 %
Organisation II, period D 7,5 100 %


(Företagsekonomi II överlappar till viss del med Reklam och Pr II, dessa kurser kan inte tas med i samma examen:

Företagsekonomi: Marknadsföring II och Reklam & PR: Fortsättningskurs i marknadsföring.

Företagsekonomi: Organisation II och Reklam & PR: Fortsättningskurs i management)