Kandidatprogrammet i marknadskommunikation (GI) är ett treårigt program som utbildar dig i att analysera och lösa kommunikativa utmaningar med hjälp av de visuella uttrycksmedlens fulla potential.

Programstruktur

Termin 1: Studier i reklam och PR
Termin 2: Visuella studier (ges av Institutionen för kultur och estetik)
Termin 3: Tillämpad visuell kommunikation
Termin 4: Idér och kulturer (exempelsvis Reklamstrategi och Kreativa processer)
Termin 5: Valbara kurser
Termin 6: Kandidatkurs i reklam och PR (Metod, Uppsats och Slutprojekt)

Karriär efter avslutad examen

Programmets breda grepp om såväl teori som tillämpning förbereder dig att arbeta på ledande befattningar inom kommunikationsbranschen. På byråer med fokus på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring. Alternativt på företag och organisationers marknads-/informationsavdelning. Din roll kan till exempel vara projektledare, informationsansvarig, designer, strateg eller planner. Programmet förbereder också dig som vill studera vidare på en masterutbildning i Sverige eller utomlands.