Introduktion för dig som ska börja på termin 2 på programmet

För dig som är ny på Företagsekonomiska institutionen börjar vårterminen 2020 på måndagen den 20 januari. Läs mer om terminsstarten här.

Schema

Termin 2 innehåller kurserna:

Grundläggande management 7,5 hp
Grundläggande redovisning 7,5 hp
Grundläggande marknadsföring 7,5 hp
Organisations- och marknadskommunikation 7,5 hp

Schema och litteratur hittar du i vänsterspalten på kursernas sida. Vårterminens schema kommer att finnas där senast den 23 december (välj termin i högerspalten på kurssidan) Anmälan till seminariegrupper för kursen Grundläggande management ska göras i Fastreg vid kursstart och det är först till kvarn som gäller. Du måste anmäla dig till tentan senast 5 arbetsdagar innan tentamensdatum, anmälan görs i Fastreg.

Hitta till Wallenbergsalen

Företagsekonomiska institutionen håller till i Kräftriket, strax efter Roslagstull, där finner du Studentservice i hus 15, Wallenbergsalen och seminarierum i hus 3. 
Hitta till oss
Hitta rätt i Kräftriket (karta)

Föreläsningarna sker även i Aula Magna i Frescati

Hitta till Aula Magna

Programstruktur

Termin 1: Studier i data- och systemvetenskap
Termin 2: Företagsekonomiska studier
Termin 3: Studier i data- och systemvetenskap
Termin 4: Studier i reklam och PR
Termin 5: Valbara kurser
Termin 6: Kandidatkurs i reklam och PR alt data- och systemvetenskap

Karriär efter avslutad examen

Utbildningen ger filosofie kandidatexamen i data- och systemvetenskap eller reklam och PR, beroende på vid vilken institution du väljer att skriva din kandidatuppsats.

Efteråt arbetar du exempelvis som projektledare eller planner på en medie- eller reklambyrå. Eller som marknadsförare, webbstrateg, programmerare eller systemutvecklare.

Du hittar mer information om programmet på DSV:s webbplats