Termin 1

Poäng Studietakt
Kurser vid DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap 30 100%

Termin 2

Reklam & PR: grundläggande management 7,5 100%
Reklam & PR: grundläggande redovisning 7,5 100%
Reklam & PR: grundläggande marknadsföring 7,5 100%
Organisations- och marknadskommunikation 7,5 100%

Termin 3

Kurser vid DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap 30 100%

Termin 4

Reklamstrategi 7,5 100%
Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 100%
Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 100%
Reklam och PR: fortsättningskurs i management 7,5 100%

Termin 5

Poäng Studietakt
Valbar kurs vid DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap 7,5 100%
Valbar kurs vid DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap 7,5 100%
Marknadsföring på internet 7,5 100%
B2B Marketing, Sales and Account Management 7,5 100%

Termin 6

Reklam och PR: Forskningsteman i marknadsföring 7,5 100%
Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 100%
Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 100%