Uppdrag

Uppdrag
Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå ska

  • Fungera som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i frågor som rör utbildning på forskarnivå.
  • Ha övergripande ansvar för institutionsövergripandeforskarutbildningskurser.
  • Ta emot och bereda institutioners återrapportering efter utbildningsgranskning inom ramen för SUs kvalitetssystem för utbildning.

Därtill delegeras till gruppens ordförande att, efter hörande av gruppen,

  • Nominera pristagare till Högskoleföreningens pris för årets bästaavhandling.
  • Fördela donationsstipendier.

Ledamöter

Jonas Häckner, Nationalekonomiska institutionen (ordförande)
Åsa Smedberg, Institutionen för data- och systemvetenskap
Petra Lindfors, Psykologiska institutionen
Niklas Heijl Bremberg, Statsvetenskapliga institutionen
Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen
Bitte Modin, Institutionen för folkhälsovetenskap
Åke Bergmark, Institutionen för socialt arbete
Elena Dingu-Kyrklund, doktorandrepresentant
Ali Mohamed, doktorandrepresentant 

Kanslistöd

Kanslistöd för gruppen är Anna Nyberg, utbildningsledare vid fakultetskansliet.