Uppdrag

Uppdrag
Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå ska

  • Fungera som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i frågor som rör utbildning på forskarnivå.
  • Ha övergripande ansvar för institutionsövergripandeforskarutbildningskurser.
  • Ta emot och bereda institutioners återrapportering efter utbildningsgranskning inom ramen för SUs kvalitetssystem för utbildning.

Därtill delegeras till gruppens ordförande att, efter hörande av gruppen,

  • Nominera pristagare till Högskoleföreningens pris för årets bästaavhandling.
  • Fördela donationsstipendier.

Ledamöter

Jonas Häckner, Nationalekonomiska institutionen (ordförande)
Åsa Smedberg, Institutionen för data- och systemvetenskap
Petra Lindfors, Psykologiska institutionen
Niklas Heijl Bremberg, Statsvetenskapliga institutionen
Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen
Bitte Modin, Institutionen för folkhälsovetenskap
Åke Bergmark, Institutionen för socialt arbete
Susanne Berghofer, doktorandrepresentant

Kanslistöd

Kanslistöd för gruppen är Anna Nyberg, utbildningsledare vid fakultetskansliet.