Uppdrag

Uppdrag
Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå ska

  • Fungera som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i frågor som rör
  • utbildning på forskarnivå.
  • Ha övergripande ansvar för institutionsövergripande forskarutbildningskurser.
  • Ta emot och bereda institutioners återrapportering efter utbildningsgranskning inom
  • ramen för SUs kvalitetssystem för utbildning.
  • Därtill delegeras till gruppens ordförande att, efter hörande av gruppen,
  • Nominera pristagare till Högskoleföreningens pris för årets bästa avhandling.
  • Fördela donationsstipendier.

Ledamöter

Jonas Häckner, prodekan, Nationalekonomiska institutionen (Ordförande)
Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen (Vice ordförande)
Anna Westberg Broström, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Åsa Smedberg, Institutionen för data- och systemvetenskap
Niklas Heijl Bremberg, Statsvetenskapliga institutionen
Mats Nilsson, Psykologiska institutionen
Kari Trost, Specialpedagogiska institutionen

Kanslistöd

Kanslistöd för gruppen är Anna Nyberg, utbildningsledare vid fakultetskansliet.