Uppdrag

Jämställdhetsgruppen ska verka för och stödja institutionernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete bland personal och studenter genom att erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel.

Ledamöter

Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen (Ordförande)
Åsa Smedborg, Institutionen för data- och systemvetenskap
Charlotta Magnusson, Institutet för social forskning (SOFI)
Ulf Mörkenstam, Statsvetenskapliga institutionen
Mats Börjesson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen

I jämställdhetsgruppen ingår en studentrepresentant samt en doktorandrepresentant.

Kanslistöd
Kanslistöd för jämställdhetsgruppen är Sandra Persson, handläggare vid fakultetskansliet.