Uppdrag

Docenturnämnden bereder fakultetens utnämning av docenter.

Ledamöter

Lena Hübner, vicedekan, Institutionen för socialt arbete (ordförande)
Jelena Zdravkovic, Institutionen för data- och systemvetenskap
Sten Nyberg, Nationalekonomiska institutionen
Ludvig Beckman, Statsvetenskapliga institutionen
Tommy Jensen, Företagsekonomiska institutionen

Suppleant

Lucas Gottzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
Anna Lundh, Sociologiska institutionen 

Kanslistöd
Kanslistöd för docenturnämnden är Hans Rosenberg, handläggare vid fakultetskansliet.