Uppdrag

Lärarförslagsnämnd I bereder anställningar av lektorer och professorer samt befordringsärenden i enlighet med de regler som finns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets
anställningsordning.

Lärarförslagsnämnd I behandlar ärenden rörande följande institutioner:
• Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
• Institutionen för pedagogik och didaktik
• Specialpedagogiska institutionen
• Psykologiska institutionen

Ledamöter
Tore West, Institutionen för pedagogik och didaktik (ordförande)
Stephan Hau, Psykologiska institutionen (vice ordförande)
Lise Roll-Pettersson, Institutionen för specialpedagogik
Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Suppleanter

John Axelsson, psykologiska institutionen
Daniel Lövheim Institutionen för pedagogik och didaktik

I lärarförslagsnämnd I ingår två studentrepresentanter.

Arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)
Facklig reprepresentant/er.

Kanslistöd

Kanslistöd för Lärarförslagsnämnd I är Hans Rosenberg, Kay Artle, Johan Magnéli och Andreas Pettersson vid fakultetskansliet, här finns kontaktuppgifter