Samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska plan

Här finns Samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska plan för perioden 2019-2022 (238 Kb) , beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2019-06-12.

Institutionernas strategiska planer

Här finns några exempel på strategiska planer från institutionerna under Samhällsvetenskapliga fakulteten.