Samhällsvetenskapliga fakulteten har 15 institutioner som bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt 7 forskningsinstitut. Mycket av verksamheten är tvärvetenskaplig och bygger på samarbete mellan institutioner både inom och utom fakulteten och även med andra universitet och högskolor.

Institutioner
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, inklusive centra:
      - Centrum för barnkulturforskning
Ekonomisk-historiska institutionen
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för data- och systemvetenskap, inklusive centra:
      - eGovlab
      - Mobile Life Center
      - Spider Center
Institutionen för pedagogik och didaktik, inklusive centra:
      - CeUL, Centrum för universitetslärarutbildning
Institutionen för socialt arbete
Kriminologiska institutionen
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen
Psykologiska institutionen, inklusive centra:
      - Institutet för tillämpad beteendevetenskap
      - Psykologiska kliniken
Socialantropologiska institutionen
Sociologiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen

Centra/institut
ARC - Forskning om äldre och åldrande
CHESS - Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa
IIES - Institutet för internationell ekonomi
SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
SOFI - Institutet för social forskning inklusive:
      - AKPA - Arbetsmarknadskunskap med management
SoRAD - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
Stressforskningsinstitutet