Akademiskt lärarskap

Det akademiska lärarskapets 8 dimensioner

Vad är akademiskt lärarskap? Under ett antal workshoppar med erfarna lärare och pedagogiska kontaktpersoner vid Stockholms universitetet har åtta dimensioner av lärarskap i akademin prövats och diskuterats. Resultatet presenteras i form av en kub. Kuben är en inspiration och påminnelse om det akademiska lärarskapets möjligheter och utveckling.

Rapporter om högskolepedagogik

CeUL ger ut flera olika rapporter om olika ämnen inom undervisning och lärande. Våra rapporter kommer främst i digital form.

Skapa pedagogisk meritportfölj med öppen webbresurs

Pedagogisk meritportfölj är en öppen webbresurs för dig som är universitetslärare och vill skapa, uppdatera eller vidareutveckla din digitala pedagogiska meritportfölj. En pedagogisk meritportfölj är viktig i samband med tjänsteansökan, befordran, utvecklingssamtal och annan redovisning av den pedagogiska skickligheten. 

Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning

Samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.

KONTAKT AKADEMISKT LÄRARSKAP

Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik

E-post: klara.bolander.laksov@edu.su.se
Tfn: 08-120 763 02

Akademiskt lärarskap

Ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning, SoTL) är ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning som förutom skicklighet i undervisning och handledning även innefattar pedagogisk reflektion och delning av slutsatser.

Direkt länk till CeUL-torget