Utveckla undervisning

Utveckla din undervisning

Söker du inspiration, råd och tips på hur du kan utveckla din undervisning? I så fall har du kommit rätt. Här hittar du resurser som kan användas som stöd när du planerar och genomför din undervisning. Välj en ingång som intresserar dig nedan och låt dig inspireras.

Aktivera dina studenter med engagerande läraktiviteter

Aktiverande och engagerande läraktiviteter är en grundläggande och viktig komponent att ta hänsyn till vid planering av din undervisning. Aktivitet och interaktion med andra främjar nämligen studentens djupinlärning både när det gäller färdigheter och förståelse.

Berika din undervisning med ljud och video

Att använda ljud och video som en resurs i undervisningen har blivit allt vanligare inom högre utbildning och upplevs ofta som ett positivt inslag av både lärare och studenter. Två pedagogiska modeller där olika medium spelar en stor roll i undervisningen är Flipped classroom och Blended learning. 

Digitala stödsystem i undervisningen

Stockholms universitet erbjuder sina lärare ett antal digitala stödsystem som med fördel kan användas för att utveckla och effektivisera undervisningen. 

Gör din undervisning tillgänglig för alla

Lärare inom högre utbildning möter idag en större mångfald bland studenter än för bara 10 år sedan. Ett sätt att möta den breddade rekryteringen är att erbjuda våra studenter tillgänglig undervisning som underlättar studierna för alla och som kan förbättra den övergripande pedagogiska kvaliteten.

Utvecklas som handledare

Att vara handledare betyder i sin allra enklast form "att leda någon vid handen", t.ex. genom en lärprocess. Handledarrollen handlar dels om att ge studenterna de förutsättningar som krävs för att de ska nå uppsatta mål, men det handlar även om att informera studenterna om mer praktiska detaljer som arbetstid och rutiner. 

Undervisa online

Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar online på distans? I den här resursen hittar du information och inspiration kring hur du kan flytta din fysiska undervisning online.

Kontakt

Vad saknar du på denna sida? Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Plagiat — hur kan det undvikas?

Plagiat - hur kan det undvikas? Illustration: KBL
Digitala stödsystem i undervisningen
Direkt länk till CeUL-torget