Designa lärmiljöer

Designa och utveckla dina lärmiljöer

Hur du designar dina lärmiljöer kommer att påverka dina studenters lärande oavsett om du har planerat läraktiviteter i en fysisk eller digital miljö. Här hittar du inspirerande tips och resurser som stöttar dig när du vill designa och utveckla dina lärmiljöer.


 

Planera för fungerande hybridundervisning

Hybridundervisning innebär att studenter får ta del av sin utbildning både genom läraktiviteter som ges digitalt på distans och fysiskt i klassrummet på Campus, asynkront vid olika tillfällen eller synkront med studenter både online och på Campus vid samma tillfälle.

Framtidens lärandemiljöer

Akademiska hus har nyligen publicerat en forskningsbaserad översikt om lärandemiljöer i högre utbildning med särskilt fokus på framtidens lärandemiljöer. Rapporten är författad av Marie Leijon (Mau) och Åse Tieva (Umu) och är ett resultat av Akademiska Hus projekt “Samverkan om evidensbaserad forskning om framtidens lärandemiljöer“.

Omvänt klassrum (flipped classroom)

Omvänt klassrum är en undervisnings-modell som byter plats på traditionella genomgångar och hemuppgifter. Studenterna tar del av kursinnehållet hemma genom till exempel inspelade föreläsningar och lektionstiden ägnas främst åt kunskapsfördjupande aktiviteter.

ALC (Active Learning Classroom)

ALC-modellen bygger på forskning om aktivtlärande och interaktiv undervisning. En ALC-sal är ofta möblerad med grupperade bord för samarbete och utrustad med gemensamma skrivytor till varje grupp. Många ALC-salar är även utrustade med digital teknik som underlättar och effektiviserar interaktiv undervisning.

Öppen utbildning ─ Open Education

Öppen utbildning (eng. Open Education) innefattar många dimensioner. En sådan aspekt är att som lärare tillgängliggöra sina resurser från undervisningen öppet och digitalt så att andra lärare kan ta del av det undervisningsmaterial som du har utvecklat.

Kontakt

Vad saknar du på denna sida? Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Plagiat — hur kan det undvikas?

Plagiat - hur kan det undvikas? Illustration: KBL
Digitala stödsystem i undervisningen
Direkt länk till CeUL-torget