Lagar, regler och förordningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Resurser
  5. Lagar, regler och förordningar

Lagar, regler och förordningar

Att ha koll på juridiken gällande undervisning är en viktig del i att utveckla sitt lärarskap. I den här resursen får du lära dig mer om de lagar, regler och förordningar som är relevanta för din undervisning. 

Regelboken

Stockholms universitet är en myndighet. Det innebär att vi måste följa en rad lagar och förordningar. Regelboken är en samling med länkar till de viktigaste lagarna och förordningarna som styr universitetet.

Upphovsrätt

Upphovsrätt kan upplevas som krångligt att efterleva, men här har vi samlat tips och råd om hur du kan använda andras material eller dela med dig av ditt eget arbete till studenter och kollegor.

Vad säger regelverket?

Från och med 2015 gäller ett antal krav för högskolepedagogisk utbildning vid nyanställning och befordran till lärare. Här kan du läsa mer om regelverket kring detta på Stockholms universitet. 

Fråga juristen

Har du en fråga eller fundering om juridik kring undervisning eller examination så är du välkommen att kontakta en av universitetets jurister. Mer information hittar du på medarbetarwebben.

Kontakt upphovsrätt